Διαγωνισμό για την κατασκευή Σταθμού Φόρτωσης Βυτιοφόρων LNG στη Ρεβυθούσα, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές μέχρι τις 21 Ιουνίου 2018, προκήρυξε ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ).
Πρόκειται για ένα έργο με το οποίο ο ΔΕΣΦΑ θα δώσει τη δυνατότητα,  σε βιομηχανίες και αστικές περιοχές που βρίσκονται μακριά από το δίκτυο μεταφοράς, να αποκτήσουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει τον ανεφοδιασμό πλοίων που χρησιμοποιούν LNG για την κίνησή τους.
Ο νέος Σταθμός Φόρτωσης Βυτιοφόρων LNG, συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ περιλαμβάνεται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ και η λειτουργία του αναμένεται να αρχίσει το 2020.
Ο σχεδιασμός του συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PoseidonMed II, ενώ η κατασκευή του από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Τα τεύχη του διαγωνισμού με τίτλο “Detailed Engineering, Procurement and constructionofan LNG Truck Loading Station at RevithoussaTerminal”, έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της CosmoΟΝΕ: https://www.marketsite.gr
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στον σύνδεσμο: https://www.cosmo-one.gr/register
Η εξυπηρέτηση πελατών της CosmoOΝΕ είναι διαθέσιμη για τεχνική υποστήριξη Δευτέρα ως Παρασκευή 09:00 – 17:00 στο 210 2723360. Εναλλακτικά, μέσω email στο [email protected]