Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ, στην επιλογή «Παραστατικά Λογιστηρίου» που εμφανίζεται στο portal του κάθε παραγωγού θα υπάρχει σύντομα διαθέσιμη αναλυτική ενημέρωση σχετικά με κάθε πληρωμή του ΔΑΠΕΕΠ προς τον παραγωγό.
Συγκεκριμένα, κάθε παραγωγός μπορεί πλέον να βλέπει, ανα ΕΔΡΕΘ, στην τελευταία πληρωμή που του έγινε, ποιό ή ποιά τιμολόγια εξοφλήθηκαν (τόσο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για λειτουργικές δαπάνες ΔΑΠΕΕΠ), ποιό ποσό κατατέθηκε υπέρ Δ.Ο.Υ. ή/και ΙΚΑ (για τις περιπτώσεις Φορολογικών ή/και Ασφαλιστικών Ενημεροτήτων με παρακράτηση) και τελικά ποιό ποσό κατατέθηκε και σε ποιό λογαριασμό (IBAN).