Η Δέλτα Τεχνική ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξαγοράς εταιρικών μεριδίων από τρεις θυγατρικές και από μία συγγενή εταιρεία. Μετά από τις διαδικασίες εξαγοράς η Δέλτα Τεχνική ΑΕ κατέχει πλέον σχεδόν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων των επιχειρήσεων με την επωνυμία “ΡΕΝΑΤΟΣ ΑΠΕ ΕΕ”, “ΦΩΤΡΟΝ ΑΠΕ ΕΕ”, “ΔΙΠΟΛΙΣ ΑΠΕ ΕΕ” καθώς και “GUIGAN HOLDIND LIMITED & ΣΙΑ ΟΕ”. Το συνολικό τίμημα της εξαγοράς, καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την μητρική εταιρεία.
Οι εταιρείες αυτές έχουν στην κατοχή τους 7 σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκή τεχνολογία, συνολικής ισχύος 560 kW. Οι σταθμοί διαθέτουν άδειες λειτουργίας και συμβάσεις πώλησης της παραγωγής ενέργειας μέχρι τα έτη 2039 – 2040.
Ο κος Αναστ. Δεληγιώργης, πρόεδρος του ομίλου Δέλτα Τεχνική σχολίασε σχετικά: «…η εν λόγω εξέλιξη εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δραστηριότητας των εταιρειών του Ομίλου καθώς οι 4 εταιρείες είναι κάτοχοι φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 0,56MW και με ετήσιο κύκλο εργασιών περί τις 300.000 €».
Ο όμιλος εταιρειών Δέλτα Τεχνική Α.Ε. είναι ένας αμιγώς ελληνικός όμιλος επιχειρήσεων ο οποίος δραστηριοποιείται στον ενεργειακό και εμπορικό τομέα. Διευρύνοντας τη θέση του στον τομέα των ΑΠΕ.