2,93 γιγαβάτ νέων φωτοβολταϊκών μονάδων εγκαταστάθηκαν, πέρυσι, στην Ολλανδία, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση της τάξεως του 40%. Το σύνολο των εγκαταστάσεων ξεπέρασε τα 10,11 γιγαβάτ πλέον, ενώ τις προηγούμενες χρονιές οι εγκαταστάσεις ήταν 2,57 γιγαβάτ το 2019, 1,69 γιγαβάτ το 2018 και 853 μεγαβάτ το 2017.
Από τις εγκαταστάσεις του 2020, τα 1,09 γιγαβάτ ήταν οικιακά συστήματα και τα 1,8 γιγαβάτ εμπορικά έργα και πάρκα.