Η WILO Hellas παρουσίαζει την υποβρύχια αντλία λυμάτων, WiloRexa SUPRAV, με ή χωρίς ενεργό σύστημα ψύξης, για συνεχή λειτουργία κατάλληλη για σταθερή ή φορητή υγρή εγκατάσταση, καθώς και για σταθερή ξηρή.
Η αντλία WiloRexa SUPRAV, λειτουργεί ως βυθιζόμενο ενιαίο συγκρότημαμ για σταθερή ή κινητή, υγρή ή ξηρή εγκατάσταση, με πτερωτή ελεύθερης ροής Vortex ειδικού σχεδιασμού.
Η εύκολη συντήρηση της μονάδας με χωριστή μονάδα κινητήρα και αντλίας, είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του συγκεκριμένου συστήματος. Οι τιμές των καμπύλων λειτουργίας είναι εγγυημένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9906.
Οι κινητήρες που ψύχονται από το περίβλημα (κινητήρες T) δεν έχουν δικό τους σύστημα ψύξης και μεταβιβάζουν τη θερμότητά τους, μέσω του περιβλήματος κατευθείαν στο υγρό που τους περιβάλει.
Επομένως, αυτοί οι κινητήρες μπορούν να χρησιμοποιούνται βυθιζόμενοι σε συνεχή λειτουργία. Οι αυτοψυχόμενοι κινητήρες (κινητήρας FK, FKT, HC) διαθέτουν ενεργό σύστημα ψύξης και μεταβιβάζουν την θερμότητά τους μέσω ενός ενσωματωμένου εναλλάκτη θερμότητας στο αντλούμενο ρευστό.
Η αξιόπιστη αντλία WiloRexa SUPRAV, διαθέτει:
  1. Κινητήρες υψηλής απόδοσης IE3 (σύμφωνα με το IEC 60034-30) κατόπιν ζήτησης.
  2. Ελεύθερο πέρασμα στερεών από 45…130 mm.
  3. Πτερωτή ελεύθερης ροής Vortex ειδικού σχεδιασμού με τον καλύτερο υδραυλικό βαθμό απόδοσης αντίστοιχων πτερωτών που φτάνει μέχρι και 60%.
  4. Σύστημα επιτήρησης θερμοκρασίας περιέλιξης & επιτήρηση υγρασίας στο θάλαμο στεγανοποίησης και στο χώρο κινητήρα.
  5. Εξαιρετικά ανθεκτική κατασκευή από φαιό χυτοσίδηρο.
  6. Προαιρετικά κινητήρες με σύστημα ενεργής ψύξης.