Τη δυνατότητα αύξησης της συνολικής ισχύος που διατίθεται κάθε χρονιά μέσω των διαγωνισμών ΑΠΕ, με τη «μεταφορά» MW που κανονικά θα δημοπρατούνταν το επόμενο έτος, αποφάσισε με γνωμοδότησή της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
Ως εκ τούτου, στον επόμενο διαγωνισμό για αιολικά και φωτοβολταϊκά που θα διενεργηθεί εντός του τρέχοντος έτους για τις ποσότητες που δεν διατέθηκαν κατά το διαγωνισμό του περασμένου Ιουλίου, θα υπάρχει η δυνατότητα να εκχωρηθούν περισσότερα από 194 MW φωτοβολταϊκών και 129 MW για έργα αιολικών σταθμών.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της παρ. 3 του άρθρου 3 της εν λόγω ΥΑ η δημοπρατούμενη ισχύς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία καθορίστηκε ως εξής:
2018
  1. Αιολικοί σταθμοί: 300 MW
  2. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί: 300 ΜW
  3. Αιολικοί και Φωτοβολταϊκοί σταθμοί: 400 MW
2019
  1. Αιολικοί σταθμοί: Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2018 της τεχνολογίας και επιπλέον 300 MW
  2. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί: Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2018 της τεχνολογίας και επιπλέον 300MW
  3. Αιολικοί και Φωτοβολταϊκοί σταθμοί: Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2018 της τεχνολογίας και επιπλέον 400MW
2020
  1. Αιολικοί σταθμοί: Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2019 και επιπλέον 300 MW
  2. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί: Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2019 και επιπλέον 300 MW