Όπως ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ, στα πλαίσια εφαρμογής του νόμου ν.4414/2016, ΦΕΚ Α’ 149/09.08.2016, Μέρος Πρώτο «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής», από την Ημέρα Κατανομής 01.11.2019 και στο εξής, ο Διαχειριστής του Συστήματος θα δημοσιεύει τις προβλέψεις ΑΠΕ Συστήματος, οι οποίες θα λαμβάνονται υπόψη στην επίλυση του Προγράμματος Κατανομής.