Αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), η απόφαση της ΡΑΕ για τη διενέργεια του πρώτου κοινού διαγωνισμού για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, ο οποίος αφορά δημοπρατούμενη ισχύ 600 MW και στον οποίο δεν έχει υπολογιστεί η δημοπρατούμενη ισχύς των των 400MW του έτους 2018 και το ήμισυ της προς δημοπράτηση ισχύος του έτους 2019.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 21η Μαρτίου 2019, ενώ η διενέργεια της ηλεκτρονικής δημοπρασίας προγραμματίζεται για την 15η Απριλίου προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι και να ξεκινήσει η σχετική τους προετοιμασία.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μεγάλα έργα, καθώς και σε εκείνα που έχουν ενταχθεί σε διαδικασία ταχείας αδειοδότησης (fast track), ενώ η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή για την κοινή ανταγωνιστική διαδικασία ανέρχεται σε 64,72 Euro/MWh.
Στην ανταγωνιστική διαδικασία συμμετέχουν τα κάτωθι έργα:
  1. Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW.
  2. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW
  3. Συγκροτήματα τουλάχιστον 2 αιολικών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW
  4. Συγκροτήματα τουλάχιστον 2 φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW
  5. Συγκροτήματα τουλάχιστον ενός αιολικού και ενός φωτοβολταϊκού σταθμού που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW.
  6. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW εφόσον πρόκειται για ένα έργο, ή συνολικής εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW εφόσον πρόκειται για περισσότερα έργα ανεξαρτήτως ύπαρξης ή μη κοινού σημείου σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο.
Η υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και πραγματοποιείται στη διεύθυνση: https://register.marketsite.gr/rae
Κατεβάστε το ΦΕΚ της απόφασης εδώ