Ούριος άνεμος φύσηξε το 2021 για την παραγωγή αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα, ανεβάζοντας την αιολική συμμετοχή στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι ενισχυμένοι άνεμοι που έπνεαν στην Ελλάδα το 2021 σε μεγάλα διαστήματα και σε πολλά τμήματα της χώρας είχαν ως αποτέλεσμα οι ανεμογεννήτριες να καλύψουν το 18% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, ποσοστό αυξημένο κατά 3% σε σχέση με το 2020.
Όπως προκύπτει από την απολογιστική έκθεση της WindEurope, της ευρωπαϊκής ένωσης εταιρειών αιολικής ενέργειας, η αιολική ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα το 2021 ήταν πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε., που ήταν 14%, συνυπολογίζοντας και τις θαλάσσιες αιολικές εγκαταστάσεις. Στην κορυφή της Ε.Ε. βρέθηκαν το 2021 η Δανία (44%), η Ιρλανδία (31%), η Πορτογαλία (26%), η Ισπανία (24%), η Γερμανία (23%), η Σουηδία (19%), η Ελλάδα (18%) και η Ολλανδία με 15%.
Ισχυροί άνεμοι
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η διαπίστωση πως αυτή η κατάταξη, πέρα από την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ανεμογεννητριών τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, οφείλεται και στο γεγονός πως οι άνεμοι πέρυσι ήταν ιδιαίτερα αυξημένοι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. «Στην Ελλάδα το 2021 καταγράφηκε η μεγαλύτερη θετική απόκλιση της μέσης ταχύτητας ανέμου στην Ευρώπη σε σύγκριση με την κλιματική τιμή της περιόδου 1991-2020, με την επικράτηση ισχυρών ανέμων αρκετές ημέρες του 2021. Απεναντίας, σε περιοχές της Βορειοδυτικής και της Κεντρικής Ευρώπης σημειώθηκαν μερικές από τις χαμηλότερες ετήσιες μέσες ταχύτητες ανέμου που έχουν καταγραφεί. Αυτό οφείλεται στις ασυνήθιστα υψηλές πιέσεις που επικράτησαν στην Κεντρική και τη Βορειοδυτική Ευρώπη το μεγαλύτερο μέρος του 2021», λέει στην «Κ» ο κ. Σταύρος Ντάφης, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. «Στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία σημειώθηκε σταθερή αύξηση της ικανότητας παραγωγής αιολικής ενέργειας, καθώς και του μεριδίου της κατανάλωσης ενέργειας που καλύπτεται μέσω αυτής της πηγής ενέργειας. Ως αποτέλεσμα, η χαμηλή ένταση των ανέμων μπορεί να έχει ολοένα και πιο σημαντικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις», σημειώνει η ιστοσελίδα climatebook.gr.
«Κατά τη διάρκεια του 2021, σε τμήματα της Bορειοδυτικής και της Κεντρικής Ευρώπης επικράτησαν ταχύτητες ανέμου πολύ κάτω του μέσου όρου, με μεγάλες περιοχές των χωρών που επηρεάστηκαν να καταγράφουν τη χαμηλότερη ή τη δεύτερη χαμηλότερη ετήσια μέση ταχύτητα ανέμου από τα μέσα του 20ού αιώνα. Οι μεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις σημειώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο 2021», αναφέρει ο κ. Ντάφης.
Οι τάσεις που καταγράφονται αναδεικνύουν την αλληλεξάρτηση διαφορετικών διαδικασιών. Τα αιολικά πεδία επηρεάζονται από την εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής, με αποτέλεσμα να υπάρχει επίδραση στην απόδοση των εγκαταστάσεων παραγωγής αιολικής ενέργειας.

Γράφει ο Γιάννης Ελαφρός – Πηγή: kathimerini.gr