O Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), ανακοίνωσε την προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία προκειμένου να αναδειχτεί ανάδοχος για το έργο «Παροχή υπηρεσίας πρόγνωσης αιολικής και φωτοβολταϊκής παραγωγής που εγχέεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς και στο Δίκτυο Διανομής», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.
Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Διαχειριστή:  
«Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ», προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη Αναδόχου/χων στην «Παροχή υπηρεσίας πρόγνωσης Αιολικής και Φωτοβολταϊκής παραγωγής που εγχέεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς και στο Δίκτυο Διανομής», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.  
Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FΑΧ: +30 210 519 2326, www.admie.gr
Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας cosmoONE.  
Κωδικός αριθμός αναφοράς: CPV: 48461000-7 (Πακέτα αναλυτικού λογισμικού ή λογισμικού προβλέψεων).
Προϋπολογισμός:
  1. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ €150.000,00 χωρίς ΦΠΑ.
  2. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της με τους ίδιους όρους κατά ένα επιπλέον έτος έναντι πενήντα χιλιάδων ευρώ χωρίς ΦΠΑ ( €50.000,00 δικαίωμα παράτασης).
  3. Συνολικός προϋπολογισμός: διακόσιες χιλιάδες ευρώ χωρίς ΦΠΑ (€200.000,00 = €150.000,00 + € 50.000,00).
Διάρκεια παροχής της υπηρεσίας: Τρία (3) κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της με τους ίδιους όρους κατά ένα επιπλέον έτος συν ένα (1) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της.
Αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας:
  1. Προσδιορισμός ωριαίας πρόγνωσης παραγωγής, με πρόβλεψη δυνατότητας και για μικρότερο χρονικό διάστημα, για τα Αιολικά Πάρκα Συστήματος, Φωτοβολταϊκά Πάρκα Συστήματος & Δικτύου Διανομής, που εγχέουν τελικώς στο διασυνδεδεμένο Σύστημα.
  2. Τα ως άνω μεγέθη στις προγνώσεις θα διαμοιράζονται σε 6 Ζώνες Απωλειών Φορτίου (Νο 1 ÷ 5 για τις ΑΠΕ που συνδέονται στο Σύστημα και Νο 6 που συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής Μέσης και Χαμηλής τάσης).
  3. Παροχή διακριτά 18 προβλέψεις (9 για τα Α/Π και 9 για τα Φ/Β), οι οποίες θα αφορούν τις ΑΠΕ, που θα εκπροσωπούνται από τον ΦΟΣΕΤΕΚ και 18 προβλέψεις (9 για τα Α/Π και 9 για τα Φ/Β) για τις υπόλοιπες ΑΠΕ που αντιπροσωπεύει στον ΗΕΠ ο ΛΑΓΗΕ. Επίσης θα παρέχονται και συνολικές προβλέψεις ανά τεχνολογία και αντίστοιχα για Βορά και Νότο, για τις ανάγκες του Διαχειριστή.
  4. Οι προγνώσεις αιολικής και φωτοβολταϊκής παραγωγής θα παρέχονται 6 φορές την ημέρα.
O ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα ανάθεσης της παροχής των ίδιων υπηρεσιών και σε δεύτερο ανάδοχο, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:  
Από τον δεύτερο σε σειρά μειοδοσίας διαγωνιζόμενο ζητείται να βελτιώσει την προσφορά του μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος στην τιμή του μειοδότη. Σε περίπτωση που ο δεύτερος σε σειρά μειοδοσίας διαγωνιζόμενος δεν επιθυμεί να βελτιώσει την προσφορά του στην τιμή του μειοδότη, τότε ο επόμενος σε σειρά μειοδοσίας διαγωνιζόμενος καλείται να βελτιώσει την προσφερόμενη τιμή του κ.λπ. Σε περίπτωση που κανείς εκ των διαγωνιζόμενων δεν δεχτεί να βελτιώσει την προσφορά του, δεν θα προκύψει δεύτερος ανάδοχος».
Δείτε την διακήρυξη του ΑΔΜΗΕ εδώ