Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, και η Omdia, εταιρεία ερευνών που ειδικεύεται στον κλάδο της τεχνολογίας, διαπίστωσαν, ότι ενώ ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι κρίσιμος για την επιχειρηματική στρατηγική, πολλές βιομηχανικές επιχειρήσεις δεν είναι ακόμη έτοιμες.
Τα ευρήματα αποτελούν μέρος μιας μελέτης που διεξήχθη από τις δύο εταιρείες με στόχο να κατανοήσουν καλύτερα τα προβλήματα και τις προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του βιομηχανικού κλάδου, όταν ξεκινούν τη ψηφιακή τους μετάβαση.
Πάνω από τα 3/4 (78%) των ερωτηθέντων στην έρευνα, η οποία επικεντρώθηκε στην αποτελεσματικότητα των κατανεμημένων συστημάτων ελέγχου (DCS), δήλωσαν ότι αναπτύσσουν ενεργά πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού σε μία ή περισσότερες από τις εγκαταστάσεις τους. Ωστόσο, λίγο περισσότεροι από τους μισούς (55%) είναι μόνο «μερικώς εξοπλισμένοι» για την αποτελεσματική εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων. Αυτό το έλλειμμα αποτελεί τεράστια πρόκληση, καθώς σχεδόν όλοι οι οργανισμοί (94%) αναμένουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητές τους τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια.  
Δημιουργία επιτυχημένων ψηφιακών ταξιδιών
Η έρευνα εξέτασε εκατοντάδες αγοραστές και τελικούς χρήστες σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την περιοχή της Ασίας, σε έξι βιομηχανίες: νερού, χημικών, πετρελαίου-φυσικού αερίου, διύλισης, χαρτοπολτού-χαρτιού και παραγωγής ενέργειας.  
Ένα ποσοστό 88% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η τεχνογνωσία του προμηθευτή τους για την αναβάθμιση ή τον εκσυγχρονισμό των DCS συστημάτων ελέγχου, ήταν εξαιρετική. Ωστόσο, παρά την εμπιστοσύνη στην υποστήριξη των προμηθευτών, οι πελάτες εντόπισαν τρεις βασικές ιδιότητες που αναζητούν σε προμηθευτές συστημάτων ελέγχου για να βελτιώσουν το DCS τους:
  1. Καλύτερη απόδοση και λειτουργικότητα του συστήματος,
  2. Καλύτερες δυνατότητες ενοποίησης συστήματος,
  3. Αποδεδειγμένη απόδοση της επένδυσης (ROI).
Η εφαρμογή προηγμένων λύσεων DCS, όπως το σύστημα αυτοματοποίησης διεργασιών EcoStruxure™ Foxboro DCS της Schneider Electric, βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα πολλών οργανισμών. Το EcoStruxure Foxboro DCS ειδικότερα, υποστηρίζει βιομηχανικές διεργασίες και εγκαταστάσεις με το να παρέχει ασφαλείς και μετρήσιμες βελτιώσεις λειτουργίας και κερδοφορίας, επιτρέποντας 100% απόδοση της επένδυσης (ROI) σε λιγότερο από ένα χρόνο. Το συγκεκριμένο σύστημα αυτοματοποίησης διεργασιών δεν είναι ακόμη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά.
Ξεπερνώντας τα διακριτά όρια μεταξύ IT και OT
Μέσω της  μελέτης διαπιστώθηκε επίσης ότι απαιτείται περισσότερη συνεργασία μεταξύ Information Technology (IT) και Operational Technology (OT) για τον επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό. Η σύγκλιση μεταξύ IT και OT διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση ανάλογα με τους στόχους και τις κοινές προτεραιότητες.
Η έρευνα έδειξε επίσης ότι τα τμήματα OT και IT συνεργάζονται περισσότερο στην αντιμετώπιση επιχειρηματικών ζητημάτων ΙΤ και λιγότερο στη στρατηγική και την εποπτεία της ασφάλειας των δικτύων. Εντωμεταξύ, οι τρεις κορυφαίοι τομείς με τη μεγαλύτερη επιρροή στον καθορισμό των προδιαγραφών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των συστημάτων ελέγχου είναι το ΙΤ, ο επιχειρηματικός κλάδος και ο κλάδος της παραγωγής/κατασκευής.  
Διασφαλίζοντας ένα ανοιχτό οικοσύστημα και τη δυνατότητα επέκτασης ως συστατικά για την επιτυχία
Σύμφωνα με την έκθεση, η «ανοικτή» αυτοματοποίηση και η διαλειτουργική αρχιτεκτονική που συνδέονται με κατανεμημένα συστήματα ελέγχου θεωρούνται «σχετικά σημαντικές» κατά την εφαρμογή νέων τεχνολογιών ή τη συνεργασία με νέους προμηθευτές. Το παραπάνω εύρημα υποστηρίζει λύσεις όπως το EcoStruxure Automation Expert, οι οποίες επιδεικνύουν σαφή αποδοτικότητα σε «ανοικτά» βιομηχανικά περιβάλλοντα, σχεδιασμένα για μηχανολογικό αυτοματισμό.
Η βελτιωμένη επεκτασιμότητα — βασική αξία μιας διαλειτουργικής αρχιτεκτονικής — κατέλαβε την τρίτη θέση μεταξύ των σημαντικότερων επιρροών για την εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών συστημάτων ελέγχου. Επιπλέον, τα ανοικτά οικοσυστήματα χαρακτηρίστηκαν ως «πολύ σημαντικά» για το 88% των ερωτηθέντων κατά την επιλογή προμηθευτών για συστήματα ελέγχου.
Η Nathalie Marcotte, SVP & President, Process Automation, της Schneider Electric, δήλωσε: «Όσον αφορά τις βιομηχανικές εταιρείες παγκοσμίως, είναι ζωτικής σημασίας να τεθούν σε εφαρμογή τα κατάλληλα εργαλεία για την αποτελεσματική εφαρμογή του ψηφιακού μετασχηματισμού και τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας. Αυτή η έρευνα ανέδειξε τα ζητήματα ετοιμότητας που αντιμετωπίζουν πολλές εταιρείες. Η διασφάλιση ότι οι προμηθευτές έχουν τη σωστή τεχνογνωσία και χρησιμοποιούν «ανοιχτά» και επεκτάσιμα οικοσυστήματα είναι πολύ σημαντική για την ετοιμότητα των πελατών και μπορεί να διευκολύνει τη συνεργασία OT και IT».  
«Με το EcoStruxure Foxboro DCS, το οποίο διαθέτει ενσωματωμένη ευελιξία και επεκτασιμότητα, οι οργανισμοί μπορούν να αξιοποιήσουν τη μελλοντική τεχνολογία που προστατεύει τις επενδύσεις, ενώ παράλληλα μετρά και ελέγχει κάθε σημείο της διαδικασίας σύμφωνα με τους συνολικούς επιχειρηματικούς τους στόχους», τονίζει ο Michael Martinez, Ecostruxure Foxboro DCS Leader, της Schneider Electric. «Μόνο με αυτές τις δυνατότητες οι αγοραστές και οι τελικοί χρήστες θα μπορούν να έχουν τα θεμέλια για έναν αποτελεσματικό ψηφιακό μετασχηματισμό».