Ο Ενεργειακός & Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Σίφνου, με διακριτικό τίτλο Συνεταιριστική Εταιρεία Σίφνου (ΣΕΣ), ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/1986 και τις βασικές αρχές της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας με κύριο σκοπό την ενεργειακή αυτονομία της Σίφνου από ΑΠΕ με τη συμμετοχή των κατοίκων και των φίλων της Σίφνου και τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού.
Προς επίτευξη του σκοπού της η ΣΕΣ υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας με το Δήμο Σίφνου και έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενεργειακών Συνεταιρισμών ΑΠΕ REScoop.eu, ενώ παράλληλα, εκπόνησε μία μελέτη για την προοδευτικά 100% ενεργειακή αυτονομία της Σίφνου από ΑΠΕ και ανέπτυξε κάποιες δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης μικρότερης εμβέλειας όπως η δράση για τη μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας στο νησί.
Model © Συνεταιριστική Εταιρεία Σίφνου

Η Σίφνος και η προσπάθεια της Συνεταιριστικής Εταιρείας Σίφνου για το έργο της ενεργειακής αυτονομίας του νησιού από ΑΠΕ προβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνεταιρισμών ΑΠΕ σαν παγκόσμιο παράδειγμα προς μίμηση, μέσω του μοναδικού βίντεο που έφτιαξε, για την προώθηση των ΑΠΕ σε όλο τον κόσμο.
Το σχετικό βίντεο προβολής της σημαντικής αυτής προσπάθειας είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Η Συνεταιριστική Εταιρεία Σίφνου (ΣΕΣ) υπέβαλλε την υπ’ αριθμό Γ-06050 αίτηση στον κύκλο Σεπτεμβρίου 2016 για έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό αποτελούμενο από αιολικό πάρκο και αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό για το μη διασυνδεδεμένο ενεργειακό σύστημα της Σίφνου, εγγυημένης ισχύος 8MW και με ισχύ μονάδας Α.Π.Ε. 11,5MW.
Σχεδιάγραμμα © Συνεταιριστική Εταιρεία Σίφνου

Στις 25/4/17 κατατέθηκε στη ΡΑΕ φάκελος με συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούσαν επιστολές πρόθεσης (L.Ο.I.) χρηματοδότησης για το σύνολο του κόστους του έργου από Ενεργειακούς Συνεταιρισμούς (Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία), μία Τεχνική Εταιρεία και την Τράπεζα Πειραιώς και πιστοποιημένες μετρήσεις απ’ όπου προκύπτει μέση ετήσια ταχύτητα αέρα στο χώρο της προτεινόμενης εγκατάστασης του Υβριδικού Σταθμού Σίφνου >9m/s. 
Model © Συνεταιριστική Εταιρεία Σίφνου

Στη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΣΕΣ στις 18/2/18, αποφασίστηκε ομόφωνα η μετατροπή του Ενεργειακού Συνεταιρισμού Σίφνου σε Ενεργειακή Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4513/2018, προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος νέων μελών καθώς και η συμμετοχή του Δήμου Σίφνου. 
Στο διάστημα 2-6/10/18 επισκέφθηκε τη Σίφνο κλιμάκιο της Ειδικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καθαρή Ενέργεια στα νησιά της ΕΕ στα πλαίσια της επιλογής του έργου του Υβριδικού Σταθμού της Σίφνου ως πιλοτικό έργο για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης των νησιών της ΕΕ στην Καθαρή Ενέργεια.
Model © Συνεταιριστική Εταιρεία Σίφνου

Στις 6/10/18 το Δημοτικό Συμβούλιο της Σίφνου αποφάσισε ομόφωνα την πλήρη υποστήριξη του Δήμου Σίφνου στο προτεινόμενο έργο του Υβριδικού Σταθμού του Ενεργειακού Συνεταιρισμού Σίφνου για την Ενεργειακή Αυτονομία της Σίφνου από ΑΠΕ και παράλληλα, τη συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στην Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου, μόλις αυτή ιδρυθεί.