Η African Clean Energy Developments έκλεισε συμφωνία με τον δανειστή της, την Rand Merchant Bank για το αιολικό πάρκο Msenge Emoyeni ισχύος 69MW, το οποίο, όπως λέει, είναι το πρώτο ιδιωτικό αιολικό έργο της Νότιας Αφρικής σε κλίμακα κοινής ωφέλειας.
Αυτό σηματοδοτεί την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ της Sasol South Africa Limited (“Sasol”) και της Msenge για την προμήθεια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην εγκατάσταση της Sasol στο Sasolburg μέσω μιας ρύθμισης μεταφοράς. Η ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί για την εξασφάλιση του εφοδιασμού με ανανεώσιμη ενέργεια για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου.
Η African Clean Energy Developments (ACED) εκπροσωπεί μια κοινοπραξία συγχορηγών και επενδυτών μετοχικού κεφαλαίου που αποτελείται από την ίδια, την African Infrastructure Investment Managers (AIIM) και την Reatile Renewables (Reatile).
Η ACED και η AIIM είναι συν-χορηγοί και το μετοχικό κεφάλαιο της Msenge ανήκει κατά 62% στην AIIM, μέσω του εμβληματικού της ταμείου IDEAS, και κατά 38% στην Reatile.
Η Rand Merchant Bank, τμήμα της FirstRand Bank Limited (RMB), έχει συνεργαστεί με την κοινοπραξία ως μοναδικός εντολοδόχος του έργου.