Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) άναψε το «πράσινο» φως για την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε τρία έργα ΑΠΕ.
Τα έργα είναι τα εξής:
⇒ Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 1,917MW, στη θέση «Φιγκέζα», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΚΤΗΜΩΝ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΕΥΚΤΗΜΩΝ».
⇒ Αιολικός σταθμός ισχύος 26 MW στη θέση «Παλιολήμερα – Παλιόσταλος – Τριμνηστρα», των Δημοτικών Ενοτήτων Χάλκειας, Αντιρρίου και Ναυπάκτου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «WIND ENERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «WIND ENERGY ΑΕ».
⇒ Αιολικός σταθμός ισχύος 13,8 MW στη θέση «Αγριλιός», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας-Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «WIND STORAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «WIND STORAGE S.A.».