Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), με απόφασή της, χορήγησε άδεια ηλεκτροπαραγωγής στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ – ENERGYSPOT ΕΒΡΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 3,9 MW και αποτελούμενος από 1 ανεμογεννήτρια ισχύος 3,9 MW. Ο αιολικός σταθμός βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η άδεια έχει ισχύ για χρονικό διάστημα 25 ετών, ενώ επιδέχεται ανανέωση για ίσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.  
Μπορείτε να δείτε την επίσημη απόφαση της ΡΑΕ εδώ