Η Siemens καλωσόρισε πρόσφατα την ZEB Α.Ε. ως συνεργάτη για την παροχή λύσεων ενεργειακής απόδοσης για κτήρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, έχοντας ακολουθήσει μια πολύ απαιτητική διαδικασία, με συγκεκριμένα κριτήρια και υποχρεώσεις, που εξασφαλίζουν και διασφαλίζουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών με μακροχρόνια αξία, τόσο για τα εμπλεκόμενα μέρη όσο και για τους τελικούς πελάτες.
Η ZEB Α.Ε., με έδρα την Αθήνα, προσφέρει υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας από το 2012. Είναι μία από τις πρώτες εταιρείες Υπηρεσιών Ενέργειας (Energy Service Company) στη χώρα και, μέσω των υπηρεσιών της, υποστηρίζει τη μεγαλύτερη Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης μιας εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της Ελλάδας. Ένας από τους στόχους της ΖΕΒ είναι να εμπλουτίσει το πελατολόγιό της με παρόμοιες συμβάσεις, τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο.
Η Siemens είναι ο ψηφιακός συνεργάτης που επέλεξε η ZEB, ως η μόνη εταιρεία που μπορεί να τη βοηθήσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της για ενεργειακή απόδοση στη νέα ψηφιακή εποχή.
Η  ZEB είχε πάντα στόχο να συνεργαστεί με τη Siemens, για τρεις βασικούς λόγους: Η Siemens είναι πρωτοπόρος στις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης εδώ και δεκαετίες, για την ευρεία γκάμα λύσεων και προϊόντων που προσφέρει, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των πελατών για ενεργειακή απόδοση και αειφορία, καθώς και για το Navigator, μια πλατφόρμα διαχείρισης ενέργειας και assets με βάση το cloud, με δυνατότητες ανάλυσης και αναφοράς.
«Αυτή η συνεργασία αποτελεί τιμή για εμάς, καθώς, με την καθοδήγηση της Siemens, μπορούμε να αποκτήσουμε περαιτέρω τεχνογνωσία και να υλοποιήσουμε πιο εύκολα συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης με ένα ευρύ φάσμα πελατών, που περιλαμβάνει φυσικά τον τραπεζικό τομέα», αναφέρει ο Άρης Παπαδόπουλος, CEO της ΖΕΒ«Οι λύσεις ενεργειακής απόδοσης απαιτούν υψηλή τεχνολογική εξειδίκευση και υψηλή αξιοπιστία στην πρόβλεψη, συνεπώς οι προτάσεις προς τους πελάτες μας χρειάζονται την υπογραφή και αναγνώριση ενός οργανισμού με κύρος, όπως η Siemens», πρόσθεσε.

Ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας για την επιλογή της Siemens ως παρόχου τεχνολογίας ήταν το Advance Service Center (ASC), κέντρο υποστήριξης του Navigator με έδρα την Αυστρία καθώς και η τοπική υποστήριξη τόσο σε τεχνικά όσο και σε θέματα πωλήσεων.
Το Navigator είναι επίσης συνδεδεμένο με το Σύστημα Διαχείρισης Κτηρίων του πελάτη (ανεξάρτητα από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί) ενώ λειτουργεί με όλες τις πηγές δεδομένων, ακόμη και αν δεν αποτελούν μέρος του εξοπλισμού ή του λογισμικού της Siemens. Όλοι αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν ένα δίχτυ ασφαλείας και ενισχύουν την εμπιστοσύνη του τελικού πελάτη σ’ αυτή τη στρατηγική συνεργασία.
Αυτή η συνεργασία προσφέρει ένα συνδυασμό υπηρεσιών, που δεν είναι ένα απλό λογισμικό ενεργειακής διαχείρισης αλλά μια πλήρης σειρά λύσεων που ο πελάτης περιμένει να έχει.
Η Siemens προσφέρει -εκτός από λύσεις διαχείρισης ενέργειας- υπηρεσίες βελτιστοποίησης, παρέχοντας πρόσβαση σε εξοπλισμό καθώς και σε λογισμικό, που είναι εξίσου σημαντικά για τα κτήρια.
Οι αναλύσεις δεδομένων, η διαχείριση δεδομένων, η ψηφιοποίηση, το Internet of Things (IoT) και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν καταλύτες για το μέλλον της ενεργειακής διαχείρισης των κτηρίων, δεδομένου ότι η τελευταία επιτρέπει την προβλεπόμενη ανάλυση για την εξοικονόμηση που απαιτείται. Η ψηφιοποίηση είναι η βάση για τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια και επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών CO² και, ασφαλώς, του κόστους.
Ο ρόλος της ZEB ΑΕ στη Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την πρόταση, την εκτέλεση των σχεδίων και τη διαχείριση των παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, τη μέτρηση και επαλήθευση της εξοικονόμησης ενέργειας που έχει επιτευχθεί καθώς και τη σχετική αναφορά και παρακολούθηση του έργου για όλα τα κτήρια και υποκαταστήματα του πελάτη στην Ελλάδα.
Το πιλοτικό έργο έρχεται να ενισχύσει το έργο της ZEB A.E. σχετικά με τη Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης. Οι στόχοι (KPIs) του έργου απαιτούν ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και λύσεις -hardware και ψηφιακές- που ικανοποιούν την προκαθορισμένη εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους. Ταυτόχρονα, το έργο αυτό προετοιμάζει το έδαφος για τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών, με τη συνεχή χρήση της ανάλυσης δεδομένων σε όλα τα στάδια του έργου.
«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι, γιατί είμαστε ήδη πολλά βήματα μπροστά για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας. Θεωρούμε τους εαυτούς μας ως πρωτοπόρους σε αυτόν τον τομέα, καθώς προσφέρουμε ψηφιακές υπηρεσίες σε μεγάλους οργανισμούς και αναδεικνύουμε τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από αυτές. Οι κτηριακές υπηρεσίες είναι ψηφιακές υπηρεσίες και η Siemens είναι ο ψηφιακός συνεταίρος της επιλογής μας», κατέληξε ο κ. Παπαδόπουλος.