Το νέο Wilo-SiBoost2.0 Smart Helix VE είναι πλέον διαθέσιμο στην αγορά! Το νέο, υψηλής απόδοσης, έτοιμο για σύνδεση, ολοκληρωμένο πιεστικό συγκρότημα, WiloSiBoost2.0 Smart Helix VE, με μία έως τέσσερις παράλληλα συνδεδεμένες, κάθετα διατεταγμένες φυγοκεντρικές αντλίες υψηλής πίεσης ανοξείδωτου χάλυβα, όπου κάθε αντλία διαθέτει έναν ενσωματωμένο αερόψυκτο μετατροπέα συχνότητας, εγγυάται βέλτιστη αύξηση πίεσης με διαισθητικό χειρισμό.
Η WILO προσφέρει στους πελάτες της μια εξαιρετικά αποτελεσματική, εύχρηστη και λειτουργικά αξιόπιστη λύση υψηλού επιπέδου για την δημόσια παροχή νερού, σε εμπορικές, βιομηχανικές και ιδιωτικές εφαρμογές (π.χ. εταιρείες ύδρευσης, βιοτεχνίες και βιομηχανίες, κατοικίες, γραφεία και δημόσιες εγκαταστάσεις, διοικητικά κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία).
Το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος και οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί στον κτιριακό τομέα σημαίνουν ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός, όπως τα συγκροτήματα αύξησης πίεσης πρέπει να λειτουργούν με τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Για την εξοικονόμηση χρόνου για τους εγκαταστάτες και τους διαχειριστές κτιρίων στην καθημερινή τους εργασία, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει επίσης να είναι εύκολος στην εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και τη ρύθμιση-παραμετροποίηση. Αλλά το πιο σημαντικό: Για να ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες στην παροχή νερού, τα πιεστικά συγκροτήματα πρέπει να λειτουργούν με ιδιαίτερα αξιόπιστο τρόπο.
Κινητήρας IE5, πλήρης οθόνη γραφικών, ενσωματωμένες λειτουργίες προστασίας
Με βελτιστοποιημένο υδραυλικό τμήμα με χαμηλότερη πτώση πίεσης, τεχνολογία κινητήρα ενεργειακής απόδοσης IE5 και λειτουργία μεταβλητής πίεσης p-v, το Wilo-SiBoost2.0 Smart Helix VE ικανοποιεί τις υψηλότερες απαιτήσεις για ενεργειακή απόδοση. Επιπλέον, η έγχρωμη οθόνη πλήρους γραφικής απεικόνισης με απλό κείμενο και διαισθητική πλοήγηση στο μενού επιτρέπει τη θέση σε λειτουργία και τον έλεγχο του συγκροτήματος γρήγορα και εύκολα.
Οι ενσωματωμένες λειτουργίες προστασίας, όπως ο διακόπτης διακοπής χαμηλής στάθμης νερού, εξασφαλίζουν την ιδιαίτερα αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος. Απενεργοποιεί αυτόματα το συγκρότημα όταν δεν υπάρχει επαρκής πίεση νερού στην τροφοδοσία, προστατεύοντάς το από ξηρή λειτουργία. Το Wilo-SiBoost2.0 Smart Helix VE μπορεί να ενσωματωθεί στον αυτοματισμό κτιρίου μέσω του στάνταρ εξοπλισμού διασύνδεσης Modbus TCP και BACnet IP καθώς και άλλων προαιρετικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Επιπλέον, το Wilo-Gateway προσφέρει εκτεταμένες διεπαφές επικοινωνίας.

Δείτε περισσότερα για το νέο Wilo-SiBoost2.0 Smart Helix VE και ΕΔΩ.