Η αναζήτηση βιώσιμων και αποδοτικών ενεργειακών λύσεων αποτελεί προτεραιότητα για τη βιομηχανία του τουρισμού. Στο υπέροχο περιβάλλον του MarBella, η ενεργειακή αποτελεσματικότητα μπορεί να ενσωματωθεί με διάφορες τεχνολογίες για θέρμανση και ζεστό νερό, προσφέροντας όχι μόνο οικονομία στα έξοδα αλλά και σεβασμό προς το περιβάλλον.
Το MarBella, επιδιώκοντας τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της περιβαλλοντικής του επίδρασης, έχει επενδύσει σε προηγμένα συστήματα με τη συνεργασία της εταιρείας WILO.
Οι κυκλοφορητές και οι αντλίες inline της σειράς STRATOS MAXO, STRATOS MAXOZ και YONOS GIGA αποτελούν κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις για τη διανομή θερμότητας και ζεστού νερού. Με εξειδικευμένα χαρακτηριστικά που συνδυάζουν απόδοση και αξιοπιστία προσφέροντας αξιοσημείωτες επιδόσεις και υψηλή αποδοτικότητα.
Ο έξυπνος κυκλοφορητής Stratos Maxo της WILO
Οι έξυπνοι κυκλοφορητές της Wilo (Stratos Maxo, Yonos Giga) για θέρμανση και ψύξη προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτοί οι έξυπνοι κυκλοφορητές μπορούν να ρυθμίζουν την απόδοσή τους ανάλογα με τις ανάγκες θέρμανσης ή ψύξης, αυτό σημαίνει ότι δεν λειτουργούν πάντα στη μέγιστη ισχύ, αλλά προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες συνθήκες, εξοικονομώντας ενέργεια.
Ο έξυπνος κυκλοφορητής Yonos Giga της WILO
Η συνεχής ρύθμιση της ισχύος τους συμβάλλει στη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας στον χώρο, εξαλείφοντας τα απότομα κύματα θερμοκρασίας. Η λειτουργία μεταβλητής ισχύος μειώνει τη συχνότητα εκκίνησης και διακοπής του εξοπλισμού, προσφέροντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μειωμένη φθορά. Τέλος η συνεχής προσαρμογή της ισχύος σημαίνει ότι οι έξυπνοι κυκλοφορητές της WILO μπορούν να επιτυγχάνουν υψηλούς συντελεστές απόδοσης (COP για θέρμανση, SEER για ψύξη).
Ο έξυπνος κυκλοφορητής Stratos Maxo-Z της WILO
Οι έξυπνοι κυκλοφορητές της WILO (Stratos Maxo-Z) για ζεστά νερά χρήσης παρέχουν σημαντικές ωφέλειες σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της άνεσης των φιλοξενούμενων. Οι κυκλοφορητές μπορούν να προσαρμόζουν την ισχύ τους σύμφωνα με τις ανάγκες ζεστού νερού. Αυτό εξασφαλίζει ότι η θέρμανση του νερού πραγματοποιείται με βέλτιστο τρόπο, εξοικονομώντας ενέργεια.
Η συνεχής ρύθμιση της ισχύος εξασφαλίζει σταθερή θερμοκρασία του ζεστού νερού, προσφέροντας απόλυτη άνεση στους κατοίκους και μειώνουν τον χρόνο που απαιτείται για τη θέρμανση του νερού σε σχέση με τις συμβατικές μονάδες. Κατά τη διάρκεια των περιόδων αναμονής, οι έξυπνοι κυκλοφορητές μειώνουν την ισχύ τους, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και διαθέτουν λειτουργίες αυτοματισμού που προσαρμόζουν τη θερμοκρασία του ζεστού νερού ανάλογα με τις συνθήκες, εξασφαλίζοντας άνετη χρήση χωρίς περιττή κατανάλωση ενέργειας.
Φωτογραφία: Ενεργειακή απόδοση των κυκλοφορητών(ΕΕΙ) 2013-2022 | Πηγή: WILO Hellas
Οι κυκλοφορητές και οι αντλίες inline της WILO εναρμονίζονται με την οδηγία ErP (Ecodesign) που αφορά την οικολογική σχεδίαση των προϊόντων με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της περιβαλλοντικής επίπτωσης των προϊόντων που σχετίζονται με την ενέργεια. Η οδηγία αυτή, που εφαρμόζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως στόχο την προώθηση της βιώσιμης χρήσης της ενέργειας και της μείωσης των εκπομπών CO₂.
Γενικοτερα οι κυριότεροι πυλώνες της οδηγίας ErP περιλαμβάνουν:
  1. Ενεργειακή Απόδοση: Η οδηγία θεσπίζει πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για προϊόντα όπως κυκλοφορητές αντλίες inline εναλλάκτες θερμότητας. Τα προϊόντα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι ενεργειακά αποδοτικά κατά τη χρήση τους.
  2. Οικολογικός Σχεδιασμός: Η οδηγία προωθεί τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και τη σχεδίαση προϊόντων που μειώνουν τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον κατά την παραγωγή, τη χρήση και το τέλος ζωής τους.
  3. Καθορισμός Ετικετών Ενεργειακής Απόδοσης: Η οδηγία καθορίζει την υποχρέωση της τοποθέτησης ετικετών ενεργειακής απόδοσης Οι ετικέτες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση του προϊόντος.
  4. Υποχρεωτική Συμμόρφωση: Οι κατασκευαστές υποχρεούνται να παράγουν προϊόντα που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της οδηγίας ErP.
Συνοψίζοντας, η οδηγία ErP αποτελεί σημαντικό μέσο για την προώθηση της υψηλής ενεργειακής απόδοσης και του οικολογικού σχεδιασμού των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέροντας σημαντικά οφέλη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για το περιβάλλον.
Οι σειριακές ψηφιακές διεπαφές IF module Modbus RTU της WILO
Οι εγκατεστημένες αντλίες έχουν τοποθετημένες σειριακές ψηφιακές διεπαφές Modbus RTU για σύνδεση σε σύστημα BMS (BMS – Building Management Systems) μέσω συστήματος διαύλου RS485. Το πρωτόκολλο MODBUS είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στα συστήματα Διαχείρισης Κτιρίου (BMS – Building Management Systems) με την απλότητα του, την ευελιξία του και σε συνδυασμό με τις αντλίες WILO το καθιστά εύκολο στην υλοποίηση και στη ρύθμιση όλων των εφαρμογών.
Το πρωτόκολλο MODBUS χρησιμοποιεί απλές αιτήσεις-απαντήσεις (request-response) για τη μεταφορά δεδομένων, έτσι ώστε με την απλή δομή του καθιστά την επικοινωνία αποδοτική. Επίσης είναι ικανό να μεταφέρει δεδομένα από και προς πολλές συσκευές, προσφέροντας τη δυνατότητα για αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών. Συνολικά, το πρωτόκολλο MODBUS αποτελεί μια αξιόπιστη και δοκιμασμένη λύση για τα συστήματα Διαχείρισης Κτιρίου, παρέχοντας ευελιξία και αποδοτική επικοινωνία μεταξύ των διάφορων αντλητικών συγκροτημάτων σε διαφορετικές εφαρμογές.
Οι εναλλάκτες θερμότητας της Alfa Laval
Η Alfa Laval είναι γνωστή για τις εναλλακτικές λύσεις της, στον τομέα της παραγωγής ζεστού νερού (Ζ.Ν.Χ.) και θέρμανσης κολυμβητικών δεξαμενών. Η Wilo Hellas είναι ο αποκλειστικός πιστοποιημένος διανομέας των προϊόντων της Alfa Laval, στον τομέα της ενέργειας, διαθέτοντας εναλλάκτες θερμότητας (με πλάκες από SS316 η τιτάνιο). Οι εναλλάκτες της Alfa Laval σχεδιάζονται για να επιτυγχάνουν υψηλή απόδοση ενέργειας, εξοικονομώντας κόστος και μειώνοντας την επίπτωση στο περιβάλλον.
H υψηλή ποιότητα των υλικών και η προηγμένη τεχνολογία που χρησιμοποιεί στην κατασκευή των εναλλακτών της, εξασφαλίζει μακροχρόνια αξιοπιστία. Προσαρμόζοντας σε διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ζεστού νερού και της θέρμανσης κολυμβητικών δεξαμενών, μπορούν να αντισταθμίσουν τις διακυμάνσεις στη θερμοκρασία του νερού, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση.
Οι εναλλάκτες της Alfa Laval συνήθως σχεδιάζονται με έμφαση στη συντηρησιμότητα, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση για συντηρητικές εργασίες και επισκευές. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα για πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο Αμερικάνικο φορέα πιστοποίησης AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute) από τη φάση της μελέτης, η οποία διασφαλίζει ότι η θερμική απόδοση του εναλλάκτη είναι πάντα σύμφωνη με τα δημοσιευμένα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή.

Άρθρο του Γιάννη Δουλάμη | Μηχανολόγου Μηχανικού | Προϊστάμενου Τμήματος Υποστήριξης Πωλήσεων της Wilo Hellas Μονοπρόσωπη ABEE