Ισχυρή παρουσία στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εμφανίζει η 100% θυγατρική του ομίλου AVAX, Volterra, συγκεντρώνοντας χαρτοφυλάκιο συνολικής ισχύος 285 MW. Πρόκειται για 10 έργα τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης (σε λειτουργία, έτοιμα προς κατασκευή ή υπό κατασκευή, έτοιμα για συμμετοχή στις ανταγωνιστικές διαδικασίες, και σε ανάπτυξη).
Συγκεκριμένα, τα έργα σε λειτουργία ανέρχονται σε 73 MW από το σύνολο του παραπάνω χαρτοφυλακίου και παρέχουν πράσινα πιστοποιητικά «Volterra Certified Green Energy» σε βιομηχανικούς και οικιακούς πελάτες της εταιρείας. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το ενννεάμηνο του 2021, σε τελικό στάδιο χρηματοδότησης βρίσκονται τα 2 έργα έτοιμα προς κατασκευή στη Δυτική Μακεδονία.
Όσον αφορά στην ανάπτυξη του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου, η εταιρεία συνεχίζει την αδειοδότηση των έργων αλλά σχεδιάζει 2 νέα έργα αποθήκευσης (αυτόνομο και υβριδικό) ενώ προχώρησε σε συμφωνία για την εγκατάσταση πιλοτικού δικτύου φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε διάφορα σημεία της Αθήνας και της Περιφέρειας.
Χονδρεμπορική Αγορά Ενέργειας
Στον κλάδο της εμπορίας ενέργειας (εισαγωγές/εξαγωγές) η εταιρεία συνεχίζει τη δραστηριοποίησή της στις χρηματιστηριακές αγορές ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και στις προθεσμιακές αγορές της Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας & Ουγγαρίας, με κύριο στόχο την αντιστάθμιση ρίσκου σε διεθνείς διακυμάνσεις τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.
Όσον αφορά στην οργάνωση, η διεύθυνση Χονδρεμπορικής μετασχηματίστηκε με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από τη νέα δομή της Αγοράς και μετονομάστηκε σε διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας αναπτύσσοντας αναλυτικά εργαλεία κοστολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας και βελτιστοποίησης εκτίμησης κατανάλωσης χαρτοφυλακίου ενώ επόμενο στόχο της διεύθυνσης αποτελεί η ανάλυση και οργάνωση του τομέα του φυσικού αερίου υπό το πρίσμα της νέας δομής που αναμένεται και για τη συγκεκριμένη αγορά (Χρηματιστήριο Φυσικού Αερίου).
Προμήθεια Ενέργειας
Η Volterra συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία αυξάνοντας το μερίδιο της στην αγορά τόσο της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και του φυσικού αερίου ως αποτέλεσμα της διείσδυσης κυρίως σε βιομηχανικούς πελάτες. Παράλληλα διατηρεί την πελατοκεντρική της προσέγγιση μέσω των καταστημάτων λιανικής (ιδιόκτητα & franchise) σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος.
Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί πως η Volterra ως Πάροχος Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου είχε κατά την διάρκεια του πρώτου εννιαμήνου να διαχειριστεί τις επιπτώσεις της ραγδαίας αύξησης του κόστους χονδρικής, φαινόμενο το οποίο παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη και εντάθηκε το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και του δείκτη εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).
Στα πλαίσια αυτά και με συντονισμένες ενέργειες, επικοινωνήθηκαν στο σύνολο των πελατών εναλλακτικοί τρόποι τιμολόγησης άρρηκτα συνδεδεμένοι με το κόστος, και τα αποτελέσματα αναμένονται να αποδώσουν το επόμενο διάστημα.