Η Air Liquide, η CaetanoBus και η Toyota Motor Europe υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων υδρογόνου. Αυτό θα περιλαμβάνει ανάπτυξη υποδομών και στόλους οχημάτων για να επιταχυνθεί η επέκταση της κινητικότητας υδρογόνου τόσο για ελαφρά όσο και για βαρέα οχήματα. Η συνεργασία αντικατοπτρίζει την κοινή φιλοδοξία των τριών εταίρων να συμβάλουν στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες μεταφορές και να επιταχύνουν την ανάπτυξη τοπικών οικοσυστημάτων υδρογόνου για πολλαπλές εφαρμογές κινητικότητας.
Οι τρεις εταιρείες θα χρησιμοποιήσουν την τεχνογνωσία τους για να αντιμετωπίσουν ολόκληρη την αλυσίδα της κινητικότητας υδρογόνου, από την παραγωγή, διανομή και υποδομή ανεφοδιασμού υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ή χαμηλές εκπομπές άνθρακα, έως την ανάπτυξη σε διαφορετικά τμήματα οχημάτων. Αρχικά θα δοθεί έμφαση στα λεωφορεία, τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και τα αυτοκίνητα, με περαιτέρω στόχο την επιτάχυνση της κατηγορίας των βαρέων φορτηγών.
Διερευνώντας κοινές ευκαιρίες, οι τρεις κύριοι παράγοντες της κινητικότητας υδρογόνου θα συμβάλουν στην εμφάνιση νέων οικοσυστημάτων υδρογόνου σε ολόκληρη την Ευρώπη, ένα βασικό βήμα για την τόνωση της ζήτησης και τη διευκόλυνση της πρόσβασης υδρογόνου για άλλες εφαρμογές κινητικότητας.
Αυτό περιλαμβάνει τις υποδομές και τους σταθμούς ανεφοδιασμού, καθώς και ολοκληρωμένες προσφορές οχημάτων (μίσθωση και εξυπηρέτηση) σε εταιρείες ταξί, φορείς εκμετάλλευσης στόλου, τοπικές αρχές και άλλους. Η ενσωμάτωση διαφορετικών εφαρμογών και έργων σε ένα οικοσύστημα υδρογόνου, όπου η προσφορά και η ζήτηση συναντώνται, αποσκοπεί στην δημιουργία ενός κύκλου που θα επιτρέψει στη συνολική υποδομή υδρογόνου να ωριμάσει περαιτέρω. Αυτή η πρωτοβουλία αντιπροσωπεύει ένα ακόμη βήμα στην πορεία της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, που συνάδει με την ισχυρότερη εστίαση από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την ετοιμότητα των τεχνολογιών υδρογόνου.
Ο Matt Harrison, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Toyota Motor Europe, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι από την ευκαιρία να συνδυάσουμε τις δυνάμεις μας για να επεκτείνουμε την ανάπτυξη των συστάδων υδρογόνου. Ο ρόλος της Toyota είναι να φέρει τις εφαρμογές του υδρογόνου στο οικοσύστημα και μαζί με τους συνεργάτες μας, θέλουμε να επιταχύνουμε και να εντείνουμε τη χρήση του υδρογόνου ως λύση για την κινητικότητα με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα».