Στη δημοσιότητα έδωσε η ΡΑΑΕΥ τις αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και τις αιτήσεις τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, που υποβάλλονται εντός του…

Η ΡΑΑΕΥ προχώρησε στη χορήγηση άδειας παραγωγής στην BLUE SEA POWER για την κατασκευή πλωτού σταθμού παραγωγής ρεύματος με φυσικό αέριο, συνολικής ισχύος 120 MW,…

Το ΥΠΕΝ προχώρησε με απόφασή του στη χορήγηση Έγκρισης Εγκατάστασης στον ΔΕΣΦΑ για τoν «Ρυθμιστικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Κομοτηνής (U-3680)» εντός της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής. Το…

Η Gastrade ανακοινώνει ότι κατέθεσε σήμερα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αίτηση για τη χορήγηση νέας Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ). Το νέο έργο,…

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), χορήγησε στην εταιρεία ΑΟΤ ΕΝERGY BELGIUM, Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με ισχύ 100 MW. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στα ενεργειακά commodities…

Η «HENGAS Α.Ε.» υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-309695/17.09.2021 (αρ. ειδικού πρωτ. ΡΑΕ Γ-08786) αίτηση για χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου…

Αίτημα χορήγησης άδειας διανομής φυσικού αερίου, για την περιοχή του Δήμου Σκύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, υπέβαλλε στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η εταιρεία Hengas Α.Ε.…

Η νέα ενεργειακή πραγματικότητα και η αυξανόμενη πορεία του αριθμού των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, που κυκλοφορούν στο ελληνικό οδικό δίκτυο δημιουργεί την ανάγκη για τη δημιουργία…