Το Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ), με σχετική του απόφαση, άναψε το «πράσινο φως», για την άδεια λειτουργίας, δύο αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 59,8MW, στο…

Στη χορήγηση άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ…

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), προχώρησε πρόσφατα στη χορήγηση άδειας παραγωγής, σε τρεις επιπλέον αιολικούς σταθμούς, συνολικής ισχύος 25,3 MW, στον Δήμο Μονεμβάσιας.  Οι 3…

Άδεια για την άσκηση δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ, ισχύος 200 MW, αιτήθηκε η εταιρεία Forena Energy, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.  Αναλυτικότερα,…

Αίτηση για την χορήγηση άδειας με αντικείμενο την εκπροσώπηση παραγωγών ΑΠΕ ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) υπέβαλε στη ΡΑΕ η εταιρεία NRG Trading House.  Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση…

Η εταιρεία με την επωνυμία IVY VENTURES Μ.Ι.Κ.Ε., υπέβαλλε αίτηση προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), σχετικά με την άδεια εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 100…