Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης για την πώληση του χαρτοφυλακίου των ΑΠΕ της Volterra στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ο Όμιλος ΑΒΑΞ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία διευκρινίζει:…

Συνεχίζοντας τη στρατηγική ενδυνάμωσης της παραγωγικής δυναμικότητάς της, η C Solar Steel ανακοινώνει την παραγγελία δυο επιπλέον υπερσύγχρονων γραμμών παραγωγής, οι οποίες θα εγκατασταθούν στις…

Η EDP Renewables, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι εκκρεμείς κανονιστικές προϋποθέσεις για…

Η “Quest Συμμετοχών Α.Ε.” ανακοίνωσε ότι μέσω των 100% έμμεσων θυγατρικών της εταιρειών «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑ ΜΑΕ» και «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ ΜΑΕ»,…

Η Shell, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της, στον τομέα της ηλιακής ενέργειας και της στροφής της, προς μορφές ενέργειας μηδενικών εκπομπών ρύπων,…