Με σκοπό την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και εργαλείων που ενισχύουν την ακεραιότητα και προάγουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής κατά της διαφθοράς…

Με ταχείες διαδικασίες η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) προχωρά στο σχεδιασμό για την ανάπτυξη της εγχώριας Αγοράς Φυσικού Αερίου. Με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε…

Από τη Δ.Ε.ΤΗ.Π. ανακοινώνεται ότι ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και πληρωμής των λογαριασμών κατανάλωσης θερμικής ενέργειας, με εγγραφή στον σύνδεσμο: https://app.ydata.eu.   Η πληρωμή…

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Απόφασης ΡΑΕ 1364/2020 «Διαδικασία, όροι και κριτήρια επιλογής με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών για τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου φυσικού αερίου» (ΦΕΚ 4664…

Τη δυνατότητα άμεσης και έγκυρης ενημέρωσης για την πορεία υλοποίησης των έργων υποδομών φυσικού αερίου στην ελληνική περιφέρεια, παρέχει στους πολίτες η νέα αναβαθμισμένη ιστοσελίδα…

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε για ακόμα μια χρονιά το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, που πραγματοποιήθηκε στις 11-15 Ιουλίου και για πρώτη φορά virtually. O ετήσιος θεσμός…

Στην έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης, ύψους 24.800 ευρώ, που αφορά σε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την «Εκπόνηση μελέτης για την αποθήκευση ενέργειας», προχώρησε με επίσημη απόφασή…

Η Intrasoft International ανακοίνωσε πως ανέλαβε νέο έργο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), το οποίο καλύπτει υπηρεσίες ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού, παράλληλα με…