Σήμερα, η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για να στηρίξει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς υδρογόνου δρομολογώντας εργασίες για έναν πιλοτικό μηχανισμό. Ο νέος μηχανισμός δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της…

Το λεωφορείο υδρογόνου φτάνει στην Ελλάδα, κάνοντας την πρώτη του στάση στη Θεσσαλονίκη. Το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας - CluBE, σε συνεργασία με…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει σήμερα την επιλογή 42 νέων έργων για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, τα οποία θα λάβουν στήριξη από την ΕΕ ύψους…

Κομβικό ρόλο στη λειτουργία του μεγαλύτερου σταθμού ανεφοδιασμού υδρογόνου της Ευρώπης για βαρέα και επιβατικά οχήματα διαδραμάτισε το TÜV NORD Ο εν λόγω σταθμός εγκαινιάστηκε…

Η Advent Technologies Holdings Inc. (NASDAQ: ADN), μία από τις κορυφαίες εταιρίες παγκοσμίως στην τεχνολογία κυψελών καυσίμου (fuel cells) υδρογόνου, ανακοινώνει την υπογραφή δύο νέων…

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι η Σωληνουργεία Κορίνθου, ο κλάδος σωλήνων χάλυβά της, ανέλαβε σύμβαση αξίας άνω των 27 εκατ. ευρώ από τον Διαχειριστή του…

Η Advent Technologies Holdings Inc., μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στην τεχνολογία κυψελών καυσίμου (fuel cells) υδρογόνου, ανακοινώνει την υπογραφή νέας συμφωνίας, ύψους 2,2…

Η Advent Technologies Holdings Inc. (NASDAQ: ADN), μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στην τεχνολογία κυψελών καυσίμου (fuel cells) υδρογόνου, ανακοινώνει νέα συνεργασία για εγκατάσταση…

Η EY Ελλάδος ενήργησε ως σύμβουλος του Ομίλου Motor Oil στην εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους €127 εκατ. μέσω του Ταμείου Καινοτομίας (Innovation Fund) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ανάπτυξη του…