Η ΕΚΟ επεκτείνει και στο υγραέριο κίνησης το Πρόγραμμα «ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ», που διασφαλίζει άριστη ποιότητα στη σωστή ποσότητα, για το σύνολο των καταναλωτών. Το πρόγραμμα «ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ»…