Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έφερε στο φως της δημοσιότητας τον πίνακα των συμμετεχόντων, καθώς και τις επισημάνσεις τους στη Δημόσια Διαβούλευση που αφορά στα…

Δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) σχετικά με τους επιλεγέντες και απορριφθέντες συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς ΑΠΕ. Αναλυτικότερα η απόφαση της ΡΑΕ…

Τους Προσωρινούς Καταλόγους Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκών και αιολικών εγκαταστάσεων…

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 14ης Ιουλίου 2016 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της δυνατότητας χρήσης αποθηκευτικών μέσων σε σταθμούς ΑΠΕ…