Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης, Gastrade, σχετικά με…

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας να παράσχει εξειδικευμένες γνώσεις, απαραίτητες για τη…

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα τον οριστικό Κατάλογο Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας V σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/2020 Προκήρυξη. Αναλυτικότερα…

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10.1.2 και 12 των υπ’ αριθμ. Προκηρύξεων 2/2020 και 3/2020,…

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έφερε στο φως της δημοσιότητας τον πίνακα των συμμετεχόντων, καθώς και τις επισημάνσεις τους στη Δημόσια Διαβούλευση που αφορά στα…

Δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) σχετικά με τους επιλεγέντες και απορριφθέντες συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς ΑΠΕ. Αναλυτικότερα η απόφαση της ΡΑΕ…

Τους Προσωρινούς Καταλόγους Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκών και αιολικών εγκαταστάσεων…

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 14ης Ιουλίου 2016 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της δυνατότητας χρήσης αποθηκευτικών μέσων σε σταθμούς ΑΠΕ…