Συμφωνία τεχνικής βοήθειας με την ΕΥΔΑΠ για την υποστήριξη του επενδυτικού της προγράμματος μέσω ΕΙΒ Advisory. Εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕπ για την ενίσχυση των σχεδίων της…

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία έχει συμβουλεύσει τους εταιρικούς πελάτες της παγκοσμίως για…

H Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, παρουσιάζει για πρώτη φορά τη Συμβουλευτική Υπηρεσία για την Κλιματική Αλλαγή. Πρόκειται για μια εξέλιξη…