Στις 4 εταιρείες προμήθειας φυσικού αερίου με τα μεγαλύτερα μερίδια στην αγορά ανατίθεται η υπηρεσία τελευταίου καταφυγίου από τη ΡΑΑΕΥ, έπειτα από την κήρυξη ως άγονου του…

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργεια και Υδάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 58 του ν.4001/2011, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή…

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, προκειμένου να ασκήσει την αρμοδιότητά της σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,…

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ. Δ1/Γ/400 (ΦΕΚ Β’ 33/19.1.2007), με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων που απαιτούνται για…

Στη διεύθυνση https://www.rae.gr/parakolouthisi-agoron/ellinikes-agores-lianikis/anafores-lianikis-agoras/ έχει αναρτηθεί η αναφορά της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της Λιανικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία αφορά στον μήνα Νοέμβριο 2023. Η αναφορά…

Αναρτήθηκε χθες, 2 Ιανουαρίου 2023, στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ ο πίνακας σύγκρισης των τιμών ρεύματος, όπου οι καταναλωτές θα μπορούν να κάνουν εύκολη σύγκριση μεταξύ…

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18, παρ. 4 του Ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30.09.2016), όπως ισχύει: «4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρίσεις που…

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης, Gastrade, σχετικά με…

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΡΑΑΕΥ τις αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και τις αιτήσεις τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, που υποβάλλονται εντός του…