Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης, Gastrade, σχετικά με…

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΡΑΑΕΥ τις αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και τις αιτήσεις τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, που υποβάλλονται εντός του…

Στο πλαίσιο της έγκυρης και υπεύθυνης ενημέρωσης της ενεργειακής αγοράς και των ενδιαφερομένων, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων δημοσιοποιεί τη μηνιαία αναφορά σχετικά…

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 141 του Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση σχέδιο του…

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, η απόφαση του κλάδου ενέργειας της ΡΑΑΕΥ που αφορά στη διενέργεια πρώτης (α’) Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη χορήγηση επενδυτικής και…