Στην προμήθεια και εμπορία ρεύματος εισέρχεται ο όμιλος των οικογενειών Μποζατζίδη-Μητσιολίδη. Συγκεκριμένα, ο όμιλος που διαθέτει ισχυρή παρουσία στην αγορά των ΑΠΕ και των γεωργικών μηχανημάτων υπέβαλε…

Επιτακτική είναι η ανάγκη για ανάπτυξη και επενδύσεις στα δίκτυα και τις διασυνδέσεις, καθώς και η ανάπτυξη έργων αποθήκευσης, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της…