Την υπογραφή συμφωνίας για την από κοινού ανάπτυξη με την Maran Dry Management Inc. και το SDARI, για ένα πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου, χωρητικότητας 210.000…