Κάλυψη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ με σύσταση "Outperform" και τιμή-στόχο τα €3,3 ξεκινάει η Πειραιώς Χρηματιστηριακή, σε έκθεση με τίτλο «Συνδυάζοντας χαμηλή αποτίμηση με ισχυρή…