Την ολοκλήρωση ενός από τα σημαντικότερα έργα στην Εύβοια, του φράγματος Σέτας –Μανικίων, σηματοδοτεί η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.…

Η THALIS, δημιουργεί ένα ανθεκτικότερο περιβάλλον και ένα ποιοτικότερο μέλλον για τους κατοίκους της υπαίθρου της Κρήτης, μετασχηματίζοντας το μοντέλο διαχείρισης του νερού στο Δήμο Φαιστού…

Την πιλοτική εφαρμογή χρήσης της πλατφόρμας έξυπνων μετρητών του ΔΕΔΔΗΕ για τη συλλογή δεδομένων από έξυπνους μετρητές νερού της ΕΥΔΑΠ συμφώνησαν ο Διαχειριστής με την…

Το πρόβλημα διαθεσιμότητας νερού στη Σαντορίνη και γενικότερα στα ελληνικά νησιά αποτελεί ένα από κυριότερα ζητήματα των κατοίκων, αλλά και επιχειρηματιών αυτών των περιοχών, ειδικά…

Διπλασιάζεται από τις αρχές του 2025 η δυναμικότητα του διυλιστηρίου νερού της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ), καθώς χάρη στις επενδύσεις επέκτασής του,…