Την πορεία των μεσοσταθμικών τιμών στην εισαγωγή φυσικού αερίου στην Ελλάδα​​ ανακοίνωσε η ΡΑΕ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. Δ1/Γ/400 (ΦΕΚ…