Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την εγκαθίδρυση συστήματος παρακολούθησης δασών που θα χρησιμοποιεί δορυφόρους για να εντοπίζει κινδύνους την ώρα που η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις…

Την ανάγκη για χάραξη πολιτικών οι οποίες θα ευθυγραμμίσουν την ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη με τον πολύ σημαντικό στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος, επισημαίνει η…

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζοντας τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής έκανε το 2023 τολμηρά βήματα για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ενέκρινε τη διαπραγματευτική θέση…

Η επιστημονική κοινότητα διερευνά συνεχώς τις επιπτώσεις που έχει στον πλανήτη η κλιματική αλλαγή. Σχεδόν καθημερινά κάνουν την εμφάνιση τους μελέτες που περιγράφουν γεωατμοσφαιρικά φαινόμενα…

Εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο νέος κανονισμός ενάντια στην αποψίλωση των δασών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας…