Στις μέρες μας, η ανάγκη για μια αστική ανάπτυξη προσανατολισμένη προς τη βιωσιμότητα είναι επιτακτική, καθώς οι πόλεις βρίσκονται ολοένα και περισσότερο αντιμέτωπες με πολυάριθμες…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την εγκαθίδρυση συστήματος παρακολούθησης δασών που θα χρησιμοποιεί δορυφόρους για να εντοπίζει κινδύνους την ώρα που η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις…