Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής απαιτεί συλλογική δράση — από κυβερνήσεις, οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες. Η σωστή κατανόηση της κλιματικής πρόκλησης είναι απαραίτητη για να…

Σήμερα τίθεται σε ισχύ ο πρωτοποριακός κανονισμός της ΕΕ για τις αλυσίδες εφοδιασμού μηδενικής αποψίλωσης, ένα σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και…

Εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο νέος κανονισμός ενάντια στην αποψίλωση των δασών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας…