Απαντήσεις σε 10 ερωτήσεις για τα νέα τιμολόγια ρεύματος δίνει το ΥΠΕΝ, μέσα από σχετικό κείμενο που απευθύνεται στους καταναλωτές. Αναλυτικά: Τα νέα τιμολόγια ρεύματος,…

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 9 Δεκεμβρίου 2022 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση ενόψει θέσπισης ρύθμισης για την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος σε χρήστες του…

Την πορεία υλοποίησης του έργου κατασκευής του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στη Φλώρινα εξέτασε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΔΑ, Francesca Zanninotti και κλιμάκιο στελεχών της…

«Στράγγισε» τον ειδικό λογαριασμό των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΕΛΥΚΩ) ο πρώην υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, για να μοιράζει επιδοτήσεις με…χρήματα των καταναλωτών. Έτσι, ο…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τροποποιήσεις σε ελληνικό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του προϋπολογισμού κατά 600 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας…

Στα 28,8 εκατ. ευρώ φθάνει το ποσό που θα εισπράξουν οι καταναλωτές ρεύματος και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε περιοχές όπου είναι εγκατεστημένες ανανεώσιμες πηγές…

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αποφάσισε μηχανισμό για την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος από τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) σε καταναλωτές…