Σχέδιο δράσης για επιτάχυνση της ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζοντας τη λίστα με τα έργα κοινού και αμοιβαίου ενδιαφέροντος, μέσα στα οποία…

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης, Gastrade, σχετικά με…

Τον οριστικό κατάλογο των παροχών των οικιακών καταναλωτών που δικαιούνται επιστροφή χρημάτων στους λογαριασμούς τους μέσω του τέλους 1% που έχει παρακρατηθεί από τα αιολικά…

Η ΡΑΑΕΥ προχώρησε στη δημοσίευση του αναλυτικού καταλόγου με όλα τα τιμολόγια ηλεκτρισμού για το μήνα Ιούνιο. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: Σε συνέχεια της…

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα τον οριστικό Κατάλογο Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας V σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/2020 Προκήρυξη. Αναλυτικότερα…

Δημοσιεύτηκε από τον ΑΔΜΗΕ ο κατάλογος με τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία διακοπτόμενου φορτίου που πρόκειται να πραγματοποιηθεί εντός του μήνα (Μάρτιος 2021), σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση του…

Η ΡΑΕ δημοσίευσε τον οριστικό Κατάλογο Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για τις 2 Απριλίου. Τι αναφέρει η απόφαση: Προκήρυξη 1/2020 Κατηγορία…

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Δημοπρασιών για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου παράγραφος 5.2 «Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του, τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν…