Πράσινο φως της Κομισιόν στο νέο κανονισμό δικτύου για την κυβερνοασφάλεια του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα για την βελτίωση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υποδομών…

Οι τρεις Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς TAP, SRG και ΔΕΣΦΑ εκκινούν σήμερα τη δεύτερη Δεσμευτική Φάση του Market Test 2021 (Διαδικασία Επαύξησης Δυναμικότητας) αγωγού TAP, σύμφωνα με τους κανόνες της σχετικής Πρότασης Έργου, όπως…

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε το σχέδιο νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που είχε προσυμφωνήσει με το Συμβούλιο, θέτοντας νέους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας για το 2030. Η…

Σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση ReFuelEU Aviation για τη μείωση των εκπομπών των αεροπλάνων κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.…

Ολοκληρώθηκαν οι παγκόσμιες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της εμβληματικής συνθήκης για την ανοικτή θάλασσα, η οποία αποσκοπεί στην προστασία των ωκεανών, την αντιμετώπιση της υποβάθμισης…

Σήμερα, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές η οποία αποτελεί βασική νομοθεσία για την πρόληψη και τον έλεγχο της…

Οι ειδικοί του ΟΗΕ σε ζητήματα πολιτικής αεροπορίας συζητούν ξανά, την εφαρμογή πιο σκληρών κανονισμών για την εκπομπή καυσαερίων από πολιτικά αεροσκάφη, καθώς δεν έχουν συμπληρωθεί έξι…