Ο νέος μηχανισμός στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ακυρώνει τα διμερή συμβόλαια και οδηγεί αναπόφευκτα σε αύξηση των τιμών λιανικής. Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για…

H Enel ανέθεσε στον Όμιλο Prysmian, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, ένα σημαντικό έργο που αφορά την προμήθεια καινοτόμων καλωδίων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιταλία, την Ισπανία…

Τα νοικοκυριά αντιπροσώπευαν το 27,0% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ το 2020, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat. Το μεγαλύτερο μέρος…

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 185Α/2022 απόφαση της ΡΑΕ με την οποία δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες προς τους διαχειριστές για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους στοιχείων σχετικά…

Δύο ρυμουλκά μεταφέρουν πλωτές εξέδρες με 12.000 ηλιακά πάνελ, έκτασης που αντιστοιχεί σε τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου, στη θέση τους στην Αλκουέβα της Πορτογαλίας όπου θα…

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας του μπλοκ εξασφαλίζει «αποτελεσματικό και ασφαλή» εφοδιασμό υπό σχετικά κανονικές συνθήκες και πρέπει να διατηρηθεί, σύμφωνα με τελική έκθεση που δημοσιεύθηκε…

Ο ενεργειακός κλάδος αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της έκθεσης South East…