Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, μερική αποζημίωση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων για την αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής…

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, επιδιώκοντας τη διαρκή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των καταναλωτών ενισχύει περαιτέρω τα μέσα πληροφόρησης που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της με μία…

Το εύρος ανταλλαγής δεδομένων καθόρισε η ΡΑΕ, μεταξύ των Διαχειριστών Συστήματος Διανομής και Σημαντικών Χρηστών Δικτύου, με απόφασή της που δημοσιεύθηκε σε σχετικό ΦΕΚ. Συγκεκριμένα,…

Δεκαετή συμφωνία πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιταλία, η οποία θα παράγεται από τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα στη γείτονα χώρα, υπέγραψε η Mytilineos με την Statkraft. Τα…

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα σύγκλισης με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2022, με τη συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ στην Ευρωπαϊκή Αγορά…

Σε πιεστική αναζήτηση εσόδων για το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης βρίσκεται το ΥΠΕΝ προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες επιδοτήσεων για το μήνα Ιανουάριο,…