Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο « ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ.…

Η εταιρεία Elpedison αναλαμβάνει, για το διάστημα 29.09.2020 μέχρι τις 28.0.2022, ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, μετά από τη σχετική απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία αναρτήθηκε…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, την παράταση για περιορισμένο χρονικό διάστημα δύο μέτρων, ενός μηχανισμού ευελιξίας και ενός συστήματος διακοπής, για να…

Αίτηση χορήγησης άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 300 MW υπέβαλε η εταιρεία AXPO Bulgaria στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.  Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΡΑΕ: …

Το ΥΠΕΝ προχώρησε στην έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για τη νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 826MWe της Εlpedison που θα εγκατασταθεί στην…

Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πτωτικά…

Ο ΔΑΠΕΕΠ δημοσίευσε το Ενεργειακό Μείγμα των Προμηθευτών που διαφοροποιούνται από το Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα της χώρας με την χρήση Εγγυήσεων Προέλευσης για το 2018. Αναλυτικότερα, όπως…