Συνάντηση εργασίας για τον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου διοργάνωσε ο ΔΕΣΦΑ στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή των εταιρειών Gastrade, ICGB, Bulgartransgaz, Transgaz, FGSZ και EUSTREAM…

Η αυξημένη εξάρτηση της Ευρώπης από το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) σημαίνει ότι απαιτούνται υψηλές τιμές όλο τον χρόνο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η περιοχή θα λάβει…

Η ρωσική Gazprom ανακοίνωσε ότι θα στείλει 42,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (mcm) φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας την Παρασκευή όγκος ανάλογος με τις…

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα νέους κανόνες για τη μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ κατά 11,7 % το 2030. Προκειμένου να διευκολυνθούν τα…