Από σήμερα πραγματοποιούνται οι δοκιμές επαναεριοποίησης και έγχυσης φυσικού αερίου στο ΕΣΜΦΑ, από το FSRU Αλεξανδρούπολης, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της…

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα άρθρα 23, 69 και 88 του ν. 4001/2011 θέτει σε…