Αναφορικά με την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη «μη έγκαιρη» επικαιροποίηση των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας, η ολοκλήρωση των επικαιροποιημένων Χαρτών…

Σε διαβούλευση τίθεται από τη ΡΑΕ, η επικαιροποίηση των σχετικών σημείων ΕΣΜΦΑ. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Αρχής: Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και…

Στην επικαιροποίηση της μελέτης για την εξέταση της οικονομικότητας της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων προχωρά η ΡΑΕ μέσω ανάθεσης σε εξωτερικό σύμβουλο. Όπως αναφέρεται στη σχετική…

Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεράσιμου Θωμά (ΦΕΚ Β 2853/13/7/2020), επικαιροποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υποχρεώσεων του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς…