Σήμερα θα πιστωθεί, με τη 16η σχετική απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 1.686 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ», το ποσό των 5.677.320 ευρώ. Συνολικά,…

Ποσά που αθροίζουν αρκετά εκατομμύρια ευρώ δεν έχουν επιστραφεί ακόμη στους προμηθευτές ρεύματος, για τις πρόσθετες επιδοτήσεις που παρασχέθηκαν σε 1,25 εκατ. μικρές – μικρομεσαίες…

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι χορηγεί σχεδόν 720 εκατ. ευρώ σε επτά έργα ανανεώσιμου υδρογόνου στην Ευρώπη, τα οποία επιλέχθηκαν μέσω της πρώτης ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής…

Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει το πρόβλημα του ελλείμματος στον Ειδικό Λογαριασμό των ΥΚΩ (Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας), μέσω του οποίου επιδοτείται το αυξημένο κόστος του ρεύματος στα…

Δυνατότητα υποβολής επιπλέον αιτήσεων μέσω της επαναδιάθεσης πόρων, που αγγίζουν τα 6,4 εκατ. ευρώ, στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2», παρέχεται μετά την εφαρμογή της Κοινής…

Εγκρίθηκε η καταβολή 3.431.336,24 ευρώ σε άλλους 1.368 δικαιούχους, οι οποίοι είχαν αιτηθεί επιδότησης, στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Μετά την…

Εγκρίθηκε η καταβολή 2.047.479,92 ευρώ σε 268 δικαιούχους, οι οποίοι είχαν αιτηθεί επιδότησης, στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Μετά την ολοκλήρωση…

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 358265/Β’ 6700/217-11-2023, με την οποία τροποποιήθηκε η Προκήρυξη της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά - Β Κύκλος», κατέστη…