Με αντικείμενο την προοπτική ανάπτυξης μονάδων ΑΠΕ στην Τουρκία, η διοίκηση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, πραγματοποίησε συναντήσεις με στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Εταιρικής Ανάπτυξης της ΔΕΗ,…

Στις θετικές μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές που διανοίγονται για τη Cenergy, εξαιτίας των σημαντικών επενδύσεων που αναμένονται στον χώρο της ενέργειας τόσο εντός και κυρίως εκτός Ελλάδας,…

Η επιστημονική έρευνα και η ιστορική εμπειρία δείχνουν πως η ανακάλυψη σημαντικών πλουτοπαραγωγικών πηγών σε μία χώρα και ειδικά η ανακάλυψη σημαντικών αποθεμάτων πετρελαίου και…

"Αυτό που πρέπει να κάνουμε την επόμενη ημέρα για τα νησιά μας, είναι επενδύσεις και ανάπτυξη. Τα νησιά είναι ιδανικός χώρος για εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών…

Σοβαρές επενδυτικές προτάσεις, που αφορούν στη δημιουργία υβριδικών πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε νησιά της Δωδεκανήσου έχουν υποβληθεί προς την αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)…