Τη συμπερίληψη στο υφιστάμενο πλαίσιο των ελάχιστων απαιτούμενων προδιαγραφών για τις υπηρεσίες που παρέχονται προς το σύνολο των συμμετεχόντων στην αγορά, σε αντιστοιχία με τις…

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), σχετικά με την επίσπευση της λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής…

Η ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο και Ισραήλ αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, αλλά είναι ακόμα πιο σημαντική η διασφάλιση της ενεργειακής ευστάθειας της Κρήτης…