Σε συνέχεια της από 24.07.2023 ανακοίνωσης, η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, ολοκλήρωσε, μέσω της θυγατρικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. και μετά από την εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων (conditions precedent), συνήθων σε τέτοιου…

H Επιτροπή Ανταγωνισμού σε συνεδρίασή της σε Ολομέλεια, η οποία έλαβε χώρα την 5η Μαρτίου 2024, αποφάσισε ομόφωνα (Απόφαση 843/2024) την έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης,…

Η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia και εταιρεία τεχνολογίας που ειδικεύεται σε καινοτόμες λύσεις βιομηχανικής ηλεκτροκίνησης για τον κλάδο της ενδοεφοδιαστικής αλυσίδας (intralogistics) και…

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξής του, ανακοινώνει τη συμφωνία για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της…

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι μέσω της 100% έμμεσης θυγατρικής της εταιρείας "ΚΥΝΗΓΟΣ Α.Ε." (Κλάδος Παραγωγής Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές) ολοκλήρωσε την 5η Ιανουαρίου…

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες και οι όμιλοι Κοπελούζου και Σαμαρά υπέγραψαν συμφωνία για την απόκτηση μετοχών της εταιρείας «ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 1 Α.Ε.» που διαθέτει την Άδεια…