Ο ΔΕΣΦΑ προκήρυξε διαγωνισμό με αντικείμενο τις υπηρεσίες επιθεώρησης υλικών και κατασκευής της σύνδεσης του LNG Αλεξανδρούπολης με το σύστημα φυσικού αερίου. Ο προϋπολογισμός είναι 138.250 ευρώ…

Παράταση κατά έναν σχεδόν μήνα έδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον mega διαγωνισμό ο οποίος αφορά την προμήθεια τριφασικών μετασχηματιστών διανομής…

Η ΡΑΕ προχώρησε στην προκήρυξη Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με αντικείμενο: «Συμβουλευτική υποστήριξη…

Μετά την απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων να απορρίψει την προσφυγή της με σκοπό την ανατροπή του αποκλεισμού της συμμετοχής της, στη δεύτερη…

Σε μεγάλη αναμονή 4,5 μηνών, βρίσκονται οι τέσσερις υποψήφιοι επενδυτές για τον διαγωνισμό του ΑΔΜΗΕ που αφορά την εκχώρηση του 20% της Αριάδνης Intrerconnection της εταιρείας που κατασκευάζει το ηλεκτρικό καλώδιο της…

Σε μεγάλο διαγωνισμό συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ προχωρά ο ΑΔΜΗΕ με αντικείμενο την τεχνική παρακολούθηση συμβάσεων σύνδεσης χρηστών με το ΕΣΜΗΕ σε έργα Υ/Σ-ΚΥ.…