Παρατείνεται έως τα μέσα Ιουλίου, κατόπιν αιτήματος των υποψηφίων, η 2η φάση του διαγωνισμού για τη διάθεση ποσοστού 20% της εταιρείας ειδικού σκοπού «Αριάδνη Interconnection…

Ορόσημο αποτελεί για την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση, η κοινοπραξία μεταξύ της Elicio, διεθνούς παραγωγού αιολικής ενέργειας, και της BayWa r.e., εταιρείας ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας…

Προχωρά ο διαγωνισμός για τη διάθεση ποσοστού 20% της εταιρείας ειδικού σκοπού «Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ», με στόχο έως τις 21 Ιουνίου να έχουν υποβληθεί οι…

Ο ΑΔΜΗΕ προκήρυξε διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο εξαετούς διάρκειας για τη μελέτη, προμήθεια & εγκατάσταση Υ/Β και Υ/Γ καλωδίων στο πλαίσιο έργων διασύνδεσης…

Επαναπροκηρύχθηκε από τη ΔΕΥΑ Κοζάνης, με Διεθνή Ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, το έργο «Αγωγοί μεταφοράς & διασύνδεσης της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο διασυνδεμένο δίκτυο…

Ο ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για…

Σε «μάχη» ανάμεσα στις κοινοπραξίες «ΗΛΕΚΤΩΡ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» και «ΤΕΡΝΑ - ΗΛΙΟΧΩΡΑ» εξελίσσεται η διαγωνιστική διαδικασία για την υλοποίηση μιας μεγάλης μονάδας αποβλήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Ειδικότερα, πρόκειται για το έργο «Κατασκευή…

Μέχρι το τέλος Ιουνίου παρατείνεται η 2η φάση του διαγωνισμού για τη διάθεση ποσοστού 20% της εταιρείας ειδικού σκοπού «Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ» με την υποβολή…

Διαγωνισμό με σκοπό την σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για τα υποβρύχια καλωδιακά έργα εναλλασσόμενου ρεύματος των διασυνδέσεων των Δωδεκανήσων και τον νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου…