Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της γνώμης της προς την Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έκδοση του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ,…

Σε συνέχεια της, από 06.10.2020 ανακοίνωσης της ΡΑΕ, για τη Δημόσια Διαβούλευση της Αρχής, σχετικά με τον Μηχανισμό Παρακολούθησης και Εποπτείας των Ενεργειακών Αγορών, η ΡΑΕ ανακοινώνει…

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στη βάση των αρμοδιοτήτων της εκ του άρθρου 69 Ν. 4001/2011, όπως ισχύει, θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή…

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το πλαίσιο (γενικές αρχές, μεθοδολογίες, δείκτες) που θα διέπουν τον Μηχανισμό Παρακολούθησης και Εποπτείας της λειτουργίας του ανταγωνισμού στις ελληνικές…

Σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα opengov.gr (http://www.opengov.gr/minenv/?p=11202) τέθηκε το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (masterplan) των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, οι βασικές…

Δημόσια Διαβούλευση επί πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ σχετικά με τα προς διάθεση προϊόντα Ανταγωνιστικής και Συσχετισμένης Δυναμικότητας στο Σημείο Διασύνδεσης του ΕΣΜΦΑ «Νέα Μεσημβρία»…

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων τέθηκε, χθες Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020, σε διαβούλευση (http://www.opengov.gr/ypoian/?p=11247), από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου…

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η ΡΑΕτην εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. σχετικά με τον καθορισμό του Ανώτατου Κατωφλίου της μέσης ημερήσιας Τιμής Εκκαθάρισης, για το οποίο εξετάζει…

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η ΡΑΕ την εισήγηση της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ για την προσαρμογή του στο…