Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 27 Ιανουαρίου 2023 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη «Σύμβαση Ευκαιριακών Φορτίων»…

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., στο πλαίσιο του πλάνου εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης υποδομών με επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) της Δράσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα»…

Η ΡΑΑΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα συμμετεχόντων της αγοράς, αποφάσισε την παράταση της διαβούλευσης επί της εισήγησης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την τροποποίηση της μεθοδολογίας…

Σε διαβούλευση τίθεται από το ΥΠΕΝ η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), που αφορά σε προστατευόμενες περιοχές «Natura 2000», της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το…

Σε διαβούλευση τίθεται από σήμερα η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), που αφορά στις προστατευόμενες περιοχές «Natura 2000», της Περιφέρειας  Αττικής. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση…

Σε διαβούλευση έθεσε η ΡΑΑΕΥ την μεθοδολογία για την αποζημίωση των μονάδων αποθήκευσης. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής: Σύμφωνα με το Άρθρο…

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 9 Δεκεμβρίου 2022 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση ενόψει θέσπισης ρύθμισης για την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος σε χρήστες του…

Η ΡΑΑΕΥ έθεσε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για τη βελτίωση της επίλυσης της…

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις εισηγήσεις των Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ΔΕΔΑ Α.Ε. και ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.…

Σε δημόσια διαβούλευση μπαίνει η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030. Συγκεκριμένα, και μεταξύ άλλων, έχουν αυξηθεί οι στόχοι για μείωση των…