Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση πολυνομοσχέδιο, με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής…

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της κύριας έκθεσης της Ολλανδικής εταιρίας HVA με αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, αγροτικών καλλιεργειών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια…

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα άρθρα 68 και 69 του ν. 4001/2011, θέτει σε δημόσια…

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα άρθρα 23, 69 και 88 του ν. 4001/2011 θέτει σε…

Η Δημόσια Διαβούλευση επί της Πρότυπης Σύμβασης Χρήσης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας ΔΕΔΑ Α.Ε. παρατείνεται έως και την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024, όπως ανακοίνωσε η ΡΑΑΕΥ, λαμβάνοντας…

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της Πρότυπης Σύμβασης Χρήσης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας ΔΕΔΑ Α.Ε. ξεκίνησε η ΡΑΑΕΥ στις 8 Φεβρουαρίου 2024. Σύμφωνα…

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 12 Ιανουαρίου 2024 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την 2η Αναθεώρηση…

Η ΡΑΑΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα συμμετεχόντων της αγοράς, αποφάσισε την παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση των μεθοδολογιών…

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18, παρ. 4 του Ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30.09.2016), όπως ισχύει: «4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρίσεις που…