Στη δημοσιότητα έδωσε η ΡΑΑΕΥ τις αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και τις αιτήσεις τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, που υποβάλλονται εντός του…

Τις αποφάσεις της για την πρώτη αναθεώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου δημοσίευσε σήμερα η ΡΑΕ. Σημειώνεται ότι οι…